Máte-li u nás sjednáno cestovní pojištění a musíte ho z jakéhokoli důvodu použít, vyplňte on-line pojistné hlášení a do přílohy nahrejte další požadované doklady, které jsou pojišťovnou žádány.

 ONLINE HLÁŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI najdete přímo na tomto odkazu

Okruhy pojištění jsou: 1. pojištění storna objednané služby, 2.pojištění léčebných výloh, 3.pojištění zavazadel. Nejčastějí se vyskytujícícm hlášením je pojištění storna služby. Pro tento důvod hlášení a rychlé vyřešení pojistné události doporučujeme ihned do přílohy on-line hlášení přidat i tyto dokumenty:

  • tiskopis hlášení pojistné události, které když vyplníte, zašlete i nám do cestovní kanceláře, abychom ho podepsali. Hlášení musí být vyplněno a podepsano Vámi i naší CK. Hlášení můžete vyplnit přímo v počítali a po vyplnění si ho vytisknete a dáte k podpisu, pak oskenujete a vložíte do přílohy online hlášení, na které odkazujeme výše. Tiskopis hlášení k vyplnění je zde.
  • důvod storna: ONEMOCNĚNÍ. Je požadována lékařská zpráva potvrzena ošetřujícím lékařem (nechte si ji zaslat bez zaheslování) ze dne vzniku nemoci nebo úrazu, resp. ze dne změny zdravotního stavu s uvedením diagnózy (průběhu, léčby, datem vzniku onemocnění) a s uvedením předpokládaného data ukončení léčení, v případě akutní nemoci blízké osoby nebo úrazu blízké osoby potvrzení lékaře o tom, že stav blízké osoby si vyžaduje opatrování pojištěným a léčba nebude ukončena ke dni nástupu pojištěného na cestu směřující k využití objednané služby, v případě akutní nemoci, úrazu, hospitalizace neplnoletého dítěte, které si vyžaduje jeho opatrování pojištěnou blízkou osobou, potvrzení lékaře o tom, že léčba nemoci, úrazu nebo hospitalizace nebudou ukončeny ke dni, kdy měl pojištěný nastoupit na cestu směřující k využití objednané služby
    důvod storna: ÚMRTÍ. Je požadováno statistické hlášení o úmrtí. Pokud je důvodem storna jiný než zdravotní důvod, je potřebné nám důvod storna vydokladovat.
  • smlouva o obstarání zájezdu (resp. přihláška na zájezd) / doklad o objednání služby (zakoupení služby, rezervace služby, např. letenky)
  • doklad o zaplacení za objednaný zájezd / službu a pojištění (účetní nebo daňový doklad, výpis mebo potvrzení z bankovního účtu)
  • storno doklad - faktura s uvedeným stornopoplatkem, datem stornování (písemné potvrzení naší CK o stornování objednaného zájezdu / pobytu - najdete v klientském centru)
  • platné stornovací podmínky objednaného zájezdu / služby - stačí vložit do hlášení tento link www.geovita.cz/vseobecne-podminky-ck

Cestovní pojištění je od Union pojišťovny: www.unionpojistovna.cz. Kontaktní telefonní linka: 844 11 12 11.  Telefonní číslo ze zahraničí / tuzemska: +421 2 2081 1811   (mezinárodní předčíslí je +421, jelikož pojišťovna má sídlo na Slovensku)  

Přihlaste se k odběru novinek
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb a doporučování nabídek využívány soubory cookies.