Vážení klienti, příznivci, dovolenkáři,

zájezdy, které máte na září a později, doporučujeme ponechat, nerušit je anebo posunout termínu odjezdu. Pokud se vám nebude změna termínu nebo posečkání zamlouvat, rádi bychom se s Vámi dohodli na převedení uhrazené zálohy na peněžní poukaz a prostředky ihned po pominutí nepříznivých podmínek jsme připraveni napárovat na aktualizovaný pobyt.

Vzhledem k tomu, že na zájezdy a pobyty realizované od 1.9.2020 již nelze uplatnit ustanovení zákona č. 185/2020 Sb tzv. "Lex voucher", tak peníze (skutečně uhrazené) vracíme. Vratka penez probíhá tak, že je vracíme identickou cestou i formou, jako byly zaslány. Pokud tak máte zájezd zakoupen přímo, prostředky Vám vrátíme my, pokud byl zakoupen u cestovní agentury nebo CK, zašlou vám je oni.


Aktuální situace díky koronaviru je bezprecedentní. Vymyká se všem zvyklostem a ve značné míře rovněž právnímu rámci ČR. Zákon pamatuje na podmínky pro odstoupení od smlouvy, na živelné pohromy atd., které vynikají z běžných životních situací. Aktuální stav je však úplně jiný. Vy jste si zakoupili u nás pobyt (službu) a my jsme připraveni ji poskytnout (velmi rádi bychom ji pro vás zajistili), ale bohužel objektivní důvody toto nedovolují. Jsou uzavřené hranice, resorty, hotely, osobní doprava, atrakce... Cestování, ač je přirozenou aktivitou a zálibou nás všech, se teď zastavilo. 


Peníze, které jste nám poslali jako platby nebo zálohy na pobyty, máme v řadě případů již zálohově uhrazené na budoucí vaše pobyty. Je to v odvětví cestovního ruchu běžný postup. Toto je důvod, kdy i my jsme nuceni řešit aktuální situaci neobvykle. Pěněžní prostředky, v případě že nebudete pobyt realizovat v původním termínu a nedovedete si jej posunout na pozdější známý termín, bychom vám zaslali  v podobě peněžního poukazu. S vystavením peněžního poukazu nám musíte dát jasný souhlas. O vyjádření souhlasu s tímto řešením vás budeme žádat, protože nám tímto značně pomůžete.

 

_________________________________________________________________________________________________________

Podmínky uplatnění peněžního poukazu a poučení zákazníka o právech plynoucích ze zákona č.185/2020 Sb. zákona (podle tohoto zákona od 31.8.2020 již nepostupujeme):

V důsledku odstoupení od smlouvy s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. srpna 2020, kterou jste s námi jako zákazníci uzavřeli, dopadá na naše vzájemná práva a povinnosti úprava plynoucí z nového zákona č. 185/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu (dále jen „Zákon o poukazu“).

Na základě Zákona o poukazu Vám namísto okamžitého vrácení plateb, které jste zaplatili jako cenu Vašeho zájezdu, vydáváme peněžní poukaz. Tento stav souvisí zejména s pandemií COVID-19 a přijatými opatřeními státních orgánů. Vydáním poukazu na zájezd o své finanční prostředky rozhodně nepřijdete, můžete poukaz využít na náhradní zájezd, a pokud tak nebudete chtít učinit, budou Vám později vráceny.

 1.   Peněžní poukaz je určen k úhradě pobytu organizovaného cestovní kanceláří Geovita s.r.o., IČ: 28568541 (CK).
 2.   Úhradu lze realizovat u uvedeného v poukazu smluvního partnera CK nebo v CK Geovita.
 3.   Peněžní poukaz lze čerpat pouze jednorázově, ale je možné jej použít k nákupu i více než jednoho pobytu CK.
 4.   Peněžní poukaz je přenosný a můžete jej uplatnit kdokoliv. CK má právo si toto ověřit.
 5.   Překročí-li cena pobytu hodnotu peněžitého poukazu, klient uhradí rozdíl v penězích.
 6.   Peněžní poukaz nelze do 31.8.2021 směnit za hotovost. Výjimku stanoví nenabídnutí náhradního zájezdu, který lze po CK žádat.
 7.   Poukaz lze uplatnit do uvedeného v poukazu data, pozdější uplatnění není možné. Po 31.8.2021 lze žádat pouze o vrácení peněz. 
 8.   CK není odpovědna za zneužití peněžního poukaz.
 9.   Klient je povinen chránit kód poukazu před ztrátou, krádeží, zneužitím či poškozením.
 10.   Přijetím poukazu došlo k uzavření dohody na základě z.č. 185/2020 Sb. mezi klientem a CK. Odesílatelem je CK. Peněžní poukaz nahrazuje původně, ve smlouvě, sjednané plnění. CK zájezdy pojišťuje v souladu se zákonnými požadavky na pojištění proti úpadku, hradí příspěvky do Garančního fondu.

Pokud jste zákazníkem  - tzv. chráněnou osobou dle §3 odst.3. uvedeného zákona - obratem po doložení níže uvedeného potvrzení a zpracování žádosti budeme vracet peníze do výše uhrazené zálohy / platby.  Dle toho, do které skupiny patříte, budeme požadovat předložení:1. držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením – průkaz ZTP, ZTP/P apod.

 1. osoba vedená v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání – potvrzení z ÚP
 2. osoba těhotná – potvrzení od lékaře
 3. osoba čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou – potvrzení o čerpání dávek na mateřské/rodičovské
 4. osoba starší 65 let  – kopie či sken dokladu prokazujícího věk
 5. osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě  – vyzveme klienta k doložení (lze např. kopií rodného listu dítěte bez záznamu o otci … atp.)
 6. zaměstnance, který ke dni doručení oznámení pořadatele o využití ochranné doby nemohl po dobu nejméně 30 dnů konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele podle § 208 a 209 zákoníku práce – potvrzení od zaměstnavatele

Zde přikládáme výňatek z metodického pokynu MMR k tomu, jak se určuje chráněná osoba, za kterou je považována osoba Objednatele:

Prosíme Vás o pochopení vzniklé situace, pomoc i součinnost. Pobyty, po pominutí této mimořádnosti, se opět začnou realizovat a my vám je zaručeně zajistíme. Těšíme se na vás!

s přáním pevného zdraví i psychické odolnosti 

za celý tým CK Geovita

Michal Utíkal, ředitel 

Přihlaste se k odběru novinek
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb a doporučování nabídek využívány soubory cookies.