Vážení klienti,

peněžní prostředky vracíme pouze ve formě peněžního poukazu, jehož platnost je min. 12 měsíců.

Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj k možnosti vydávání peněžních poukazů je kladné - chcete-li si přečíst celé sdělení, klikněte na onen text.

Aktuální situace díky koronaviru je bezprecedentní. Vymyká se všem zvyklostem a ve značné míře rovněž právnímu rámci ČR. Zákon pamatuje na podmínky pro odstoupení od smlouvy, na živelné pohromy atd., které vynikají z běžných životních situací. Aktuální stav je však úplně jiný. Vy jste si zakoupili u nás pobyt (službu) a my jsme připraveni ji poskytnout (velmi rádi bychom ji pro vás zajistili), ale bohužel objektivní důvody toto nedovolují. Jsou uzavřené hranice, resorty, hotely, osobní doprava, atrakce... Vlastně ani není jasné zda jde ve svém důsledku o reklamaci nebo stornování.... Cestování, ač je přirozenou činností i zálibou nás všech, se teď zastavilo.

Peníze, které jste nám poslali jako platby nebo zálohy na pobyty, máme v řadě případů již zálohově uhrazené na budoucí vaše pobyty. Je to v odvětví cestovního ruchu běžný postup. Nařízením vlády ČR a vyhlášením stavu nouze se zastavil běžný ruch a to i peněžní. Toto je důvod, kdy i my jsme nuceni řešit aktuální situaci neobvykle. Pěněžní prostředky, v případě že nechcete pobyt posunout na pozdější známý termín, vám zašleme v podobě peněžní poukázky. Peněžní prostředky vracíme pouze ve formě peněžního poukazu, jehož platnost je min. 12 měsíců.

Podmínky uplatnění peněžního poukazu:

  1. Peněžní poukaz je určen k úhradě pobytu organizovaného cestovní kanceláří Geovita s.r.o., IČ: 28568541 (CK).
  2. Úhradu lze realizovat u uvedeného v poukazu smluvního partnera CK nebo v CK Geovita.
  3. Peněžní poukaz lze čerpat pouze jednorázově, ale je možné jej použít k nákupu i více než jednoho pobytu CK.
  4. Peněžní poukaz je přenosný a můžete jej uplatnit kdokoliv. CK má právo si toto ověřit.
  5. Překročí-li cena pobytu hodnotu peněžitého poukazu, klient uhradí rozdíl v penězích.
  6. Peněžní poukaz nelze směnit za hotovost.
  7. Poukaz lze uplatnit v době do uvedeného data, pozdější uplatnění není možné. 
  8. CK není odpovědna za zneužití peněžního poukaz.
  9. Klient je povinen chránit kód poukazu před ztrátou, krádeží či poškozením.
  10. Klient je povinen chránit, uvedený na poukazu, kód před zneužitím třetími osobami (zachování kódu v tajnosti).

 

Prosíme Vás o pochopení vzniklé situace a pomoc. Pobyty po pominutí této mimořádnosti se opět začnou realizovat a my vám je zaručeně zajistíme.

s přáním pevného zdraví i psychické odolnosti 

za celý tým CK Geovita

Michal Utíkal, ředitel 

Přihlaste se k odběru novinek