Vaše soukromí

Provozovatel webových stránek www.geovita.cz - Geovita s.r.o., cestovní kancelář, dbá při své práci s vašimi osobními údaji na dodržování ustanovení o ochraně osobních údajů, zejména se jedná o dodržování Obecného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). Požadujeme po Vás pouze údaje bezprostředně nutné k uzavření objednávky cestovních služeb či cestovní smlouvy (Zákazník).

Dále můžete, a je to zcela na Vašem uvážení, poskytnout souhlas se sběrem souborů Cookies, které nám pomáhají zlepšovat služby. Můžete také vyjádřit, kdykoli odvolatelný, souhlas se zasíláním newsletterů (novinek, akcí, last momentů, tipů...), které se týkají našeho předmětu podníkání (Zájemce).

 

Zákazník poskytnutím svých osobních údajů v odesláné objednávce nebo smlouvě o zájezdu uděluje souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů. Tyto údaje slouží organizátorovi zájezdu pouze v míře nezbytné pro uzavření cestovní smlouvy a výkon vlastní obchodní a podnikatelské činnosti.

 

Zasláním vyplněné objednávky cestovních služeb nebo cestovní smlouvy Zákazník souhlasí s uchováním odeslaných údajů a uděluje svůj souhlas provozovateli www stránek - cestovní kanceláři Geovita - se zasíláním informací, oznámení a obchodních sdělení rovněž ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. (o regulaci reklamy) a zák. č.480/2004 Sb (o některých službách informační společnosti). Tento souhlas je Zákazníkem dán při každém konkrétním uzavření smlouvy o zájezdu nebo objednávce cestovních služeb. Zákazník může souhlas kdykoli odvolat přímo v newsletteru, personalizovaném klientském centru (kde jsou veškeré informace o rezervovaných službách nebo zájezdech) anebo zasláním na e-mail produkce@geovita.cz. K samotnému newsletterů, zasílání nabídek, sdělení a informací není Zákazník povinen dávat aktivní souhlas - jedná se o oprávněný zájem společnosti. Newslettery, marketingová sdělení zasíláme pouze Zájemcům, kteří nám dali k této činnosti vědomý a aktivní souhlas. 

 

Případné námitky nebo stížnosti, pokud nebudou primárně vyřešeny ve lhůtách dle Obecného nařízení či příslušného zákona, mohou být sděleny dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů adresou Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Svého druhu sběr informací o Vašem chování na internetu a našich stránkách www.Geovita.cz probíhá díky tzv. Cookies. Co to je? Kdo to sbírá a k čemu slouží? Vše najdete na stránkce www.geovita.cz/cookies

Organizátor zájezdů, dodavatel cestovních služeb, pobytů a správce osobních údajů: Společnost Geovita s.r.o., sídlo: Masarykova tř. 885/34, 779 00 Olomouc. IČ: 28568541, DIČ: CZ28568541. Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 43725.   www.Geovita.cz

Facebook