Pojištění proti úpadku CK a Garanční fond jsou zákonným předpokladem činnosti

Geovita má sjednáno pojištění záruky pro případ úpadku dle z.č.159/1999Sb. u UNION pojišťovny. Číslo smlouvy pro rok 2024 je 11-65272. Pojištěny jsou pouze pobyty, které odpovídají termínu Zájezd (§1b) nebo Spojené cestovní služby (§1c) podle tohoto zákona. Změna pojišťovny v době platnosti tohoto katalogu je možná. Garanční fond: CK Geovita přispívá do Garančního fondu v daném kalendářním roce dle vyhlášky ministerstva.

Pojistitel:
Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31 322 051, DIČ 20 20 800 353, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 383/B jednající prostřednictvím pobočky: Union poisťovňa, a. s., pobočka pro Českou republiku, Španělská 770/2, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Česká republika, IČO: 242 63 796, DIČ: CZ683015587 zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. A, vl.č. 75819.

Asistenční společnost:
EuroCross Assistance Czech Republic, Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel. číslo: +420 2 9633 9644

CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ ZOBRAZÍTE KLIKNUTÍM ZDE na tento odkaz

Všeobecné pojistné podmínky k pojištění proti úpadku pro rok 2024

Garanční fond: 

CK Geovita přispívá do Garančního fondu v daném kalendářním roce dle vyhlášky ministerstva. Příspěvek je povinnou platbou. Nesplnění této povinnosti by mělo za následek pozastavení činnosti nebo odebrání koncese.

Přihlaste se k odběru novinek
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb a doporučování nabídek využívány soubory cookies.